IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
im. RAINERA MARII RILKEGO
4-6 grudnia 2003 r.

Spotkanie z redakcją i autorami dwumiesięcznika literackiego TOPOS
połączone z premierą nowego numeru pisma
oraz spotkanie autorskie Teresy FERENC
i prezentacja nowego zbioru wierszy poetki pt. „Dzieci wody”.

4 grudnia, Galeria STS

GAŁCZYŃSKI W SOPOCIE
Wojciech KASS, „Wróciłem i żyję!”
Mirosława KALWASIŃSKA, „Przyjaźniłam się z żoną i córką Poety...”
5 grudnia, Urząd Miasta Sopotu

Wykład dr Katarzyny KUCZYŃSKIEJ-KOSCHANY
„Arcydzieło poza kanonem - o Elegiach duinejskich R. M. Rilkego”.

5 grudnia, Urząd Miasta Sopotu

Spotkanie autorskie jurorów Konkursu
(Wojciech KASS, Krzysztof KUCZKOWSKI, Jan SOCHOŃ, Wacław TKACZUK)

5 grudnia, dworek Sierakowskich w Sopocie

ULICA POETÓW
Czytanie wierszy z okien SPATiFu
Prowadzenie: Krzysztof KARASEK

5 grudnia, Klub SPATiF, Sopot

NOWA OKOLICA POETÓW
prezentacja wydawanego w Rzeszowie czasopisma literackiego
z udziałem jego redaktorów i współpracowników, poetów i eseistów:
Stanisława DŁUSKIEGO, Grzegorza KOCIUBY, Jacka NAPIÓRKOWSKIEGO i Jana TULIKA.

6 grudnia, dworek Sierakowskich w Sopocie

KONCERT GALOWY
połączony z ogłoszeniem wyników IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. R. M. Rilkego oraz
X Ogólnopolskiego Konkursu otwartego Prezydenta Sopotu na esej dla młodych twórców.
Wystąpili:
Polska Filharmonia Kameralna-Sopot
Andrzeja STRASZYŃSKI - dyrygent
Olgierd ŁUKASZEWICZ - recytacja
Paweł HUELLE odczyt pt. „Druga strofa drugiej Elegii duinejskiej czyli rzecz o aniołach”.
6 grudnia, Sala Koncertowa PFK - Opera Leśna, Sopot