Koncert
POLSKIEJ FILHARMONII KAMERALNEJ SOPOT

pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa
Wojciech Rajski - dyrygent
Igor Cecocho – trąbka
Anna Wieczerzak – skrzypce
19 grudnia 2004, Kolegiata pod wezw. Św. Trójcy, Plac Jakuba Wejhera w Wejherowie