Koncert
Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot

w ramach FESTIWALU GDAŃSKA WIOSNA
pt: KALEJDOSKOP NASTROJÓW
Andrzej Straszyński - dyrygent
soliści:
Igor Bobovich - wiolonczela
Roman Perucki - organy
27 kwietnia, Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku