Koncert dla miasta Zakopanego-
miasta partnerskiegoSopotu

WOJCIECH RAJSKI -dyrygent
12 maja 2006, Zakopane