Academy of St. Martin in the Fields
Carlo Rizzi - batuta
Piotr Anderszewski - solista
Koncert z okazji 15 rocznicy wystawienia przez Hestię pierwszej polisy ubezpieczeniowej
24 czerwca, Opera Leśna w Sopocie