KONCERT ŻANNY BICZEWSKIEJ
I GIENADIJA PONOMARIAKOWA
15 marca 2008, sala Koncertowa PFK, Opera Leśna w Sopocie