Anna Wilczewska - dyrygent
Grzegorz  Dymon -  fortepian
Sopocki Chór Kameralny Continuo
 

18 grudnia 2011, godz. 17.00
Sala Posiedzeń Urzędu Miasta w Sopocie