Próby do koncertu Trendy.

5 czerwca 2013, godz. 10.00-15.00
Opera Leśna, Sopot


 


 

Bilet normalny – 14,00 zł
Bilet ulgowy - 8,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje :
- mieszkańcom Sopotu
- uczniom szkół podstawowych i średnich
- studentom do lat 25
- seniorom od lat 65
- inwalidom I grupy

Bezpłatny wstęp przysługuje:
- dzieciom do lat 3