Polska Filharmonia Kameralna Sopot
Wojciech Rajski dyrygent
Krzysztof Gordon teksty

Krzysztof Dąbrowski prowadzenie koncertu

30 września 2017, godz. 16.00
Kościół św. Jerzego w Sopocie

Polska Filharmonia Kameralna Sopot oraz maestro Wojciech Rajski zapraszają na Koncert Papieski poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II.

Dni Papieskie odbywają się w kraju cyklicznie od 2001 roku w niedzielę poprzedzającą wybór kardynała Karola Wojtyły na biskupa Rzymu. To czas duchowej łączności z Ojcem Świętym, poświęcony jego pamięci i propagujący jego nauczanie. W tym roku mottem Dnia Papieskiego są słowa „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Jan Paweł II tworzył poezje i dramaty, co wiązało się z jego umiłowaniem do literatury, przejawianym od czasów gimnazjalnych. Szczególnym uznaniem darzył Cypriana Kamila Norwida, sięgał także po klasyków polskiego romantyzmu – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasickiego czy Stanisława Wyspiańskiego.

Jak pisała o jego twórczości literackiej Monika Jabłońska: „[…] Lektura ta bowiem wymaga od czytelnika pewnego wysiłku umysłowego i duchowego, jakoby współpracy z samym autorem, a często nawet wejrzenia w głąb siebie.”

Polska Filharmonia Kameralna Sopot zaprasza do wspólnego kontemplowania nauczania Ojca Świętego poprzez wzniosłość muzyki Brahmsa, Czajkowskiego czy Bacha przeplatane wspomnieniami o Janie Pawle II oraz jego własną poezją.

Bilety N: 10 zł /U: 5 zł do nabycia w Informacji Turystycznej Sopot, kasie Opery Leśnej i innych stacjonarnych punktach sprzedaży Interticket.pl, online na Interticket.pl oraz na godzinę przed koncertem.