Spacer dźwiękowy po Sopocie - Warsztaty Kids in Sopot / Sopot Jazz Festiwal 2019 – warsztaty rodzinne opierające się na ćwiczeniach pomagających w „czyszczeniu uszu”. Obejmuje on spacer po Sopocie w celu wsłuchania się w dźwięki miasta.

Prowadzący: Marcin Dymiter
Początek spaceru: Sopot Centrum (przed wejściem głównym do Sopoteki), 12:00

Bohaterem spaceru jest dźwięk. Za pomocą ćwiczeń, konkursów dźwiękowych, urozmaicimy trasę spaceru, ucząc się słuchania, analizy krajobrazu dźwiękowego. Spacerując po Sopocie poprzez spacer rozpoznamy charakter soundscape'u. Tryb spaceru oraz ćwiczenia, dostosowane są dla dzieci i rodziców, tak aby mogli w pełni uczestniczyć, poznając zagadnienia z zakresu pejzażu dźwiękowego. Przebieg trasy jest także dostosowany do możliwości poznawczych młodego uczestnika spaceru.

Warsztat jest skierowany do rodzin z dziećmi w wieku 6-12 lat i wpisuje się w program Sopot Jazz Festival 2019. Celem cyklu warsztatów jest przywrócenie chęci międzypokoleniowych działań oraz edukowanie uczestników w zakresie muzyki, sztuki i ekologii. Kuratorka programu edukacyjnego: Joanna Bronisławska

Spacer jest bezpłatny, obowiązkowa rejestracja poprzez formularz lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 555 84 40.

Zrealizowano ze środków finansowych Miasta Sopotu.