Bachowie od pokoleń zawodowo zajmowali się muzyką. Jan Sebastian Bach główny przedstawiciel epoki baroku, najsłynniejszy z rodziny, oprócz komponowania (napisał pod 1000 utworów), uczył się gry na skrzypcach, klawesynie i organach. Również jego dzieci wykazywały muzyczne talenty. Największą karierę po ojcu - Janie Sebastianie - zrobili jego najstarsi synowie, Wilhelm Friedemann (Bach drezdeński) oraz Carl Philipp Emanuel (zwany Bachem berlińskim), który na przełomie XVIII i XIX wieku był sławniejszy niż jego ojciec.

 

Wykonawcy:
Krzysztof Karpeta - wiolonczela
Polska Filharmonia Kameralna Sopot
Andrzej Kosendiak - dyrygent

 

W programie:
J. S. Bach - Die Kunst der Fuge BWV 1080 Contrapunctus 1*
C. Ph. E. Bach -Symphony for strings h-moll Wq 182/5
J. S. Bach - Die Kunst der Fuge BWV 1080 Contrapunctus 2*
C. Ph. E. Bach Cello concerto A dur Wq 172
J. S. Bach - Die Kunst der Fuge BWV 1080 Contrapunctus 6 "Alla Francese"*
W. Fr. Bach - Symphony F-dur "Il filosofo"

*oprac. A. Kosendiak

 

Streaming koncertu dostępny będzie jednorazowo w dniu 25 kwietnia o godz. 18.00 na profilu Facebook oraz kanale YouTube Polskiej Filharmonia Kameralnej Sopot.

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Sopotu.