Edukacja kulturalna mieszkańców Sopotu i aglomeracji Trójmiejskiej oraz aktywizacja osób starszych w obszarze kultury to działalność, do której przykładamy szczególną uwagę. Czujemy się odpowiedzialni za to, co robimy. Mamy świadomość, że będąc miejską instytucją kultury jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za działalność w sferze edukacji, kształtowania życia kulturalnego miasta, przybliżenia tej mniej popularnej kultury szerszej publiczności. Dokładamy wszelkich starań, aby wydarzenia przez nas organizowane, poza rozrywką, posiadały również walory edukacyjne, żeby były na odpowiednim poziomie. Owocem tej postawy są liczne działania rozwijające umiejętności oraz świadomość i wrażliwość kulturalną mieszkańców Sopotu, a także gości licznie odwiedzających miasto.

W 2016 roku realizujemy kilkumiesięczny projekt edukacyjny „Las pełen dźwięków”, będący naszą propozycją interdyscyplinarnych warsztatów kreatywnych, dedykowanych uczniom szkół podstawowych.

Projekt składa się z serii zajęć prowadzonych w formie warsztatów i spacerów dźwiękowych, audycji muzycznych i spotkań w pracowniach plastycznych, do udziału w których zaprosiliśmy artystów, muzyków, plastyków, animatorów i pedagogów. Tematyka warsztatów oscyluje przede wszystkim wokół zagadnień związanych ze sztuką słuchania i tworzenia dźwięków (zarówno tych naturalnych jak i tych będących przedmiotem kompozycji muzycznej), ich rozpoznawania, nagrywania i edycji, a także historii Opery Leśnej i Sopotu.

W ramach projektu przygotowaliśmy pięć modułów tematycznych:
1. Audycje muzyczne z udziałem Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot:
"Pory roku", "Piotruś i wilk".
2. Warsztaty dźwiękowe: "Pracownia edukacyjno-warsztatowa Creative_Lab".
3. Spacery dźwiękowe: "Leśny Salonik Opery Leśnej".
4. Warsztaty kreatywne w pracowni Domu Artystów:
„Recyklingowe tworzenie instrumentów muzycznych”, „Ptasie Radio”,
„Magia bębnów”, „Pracownia Elficka”.
5. Warsztaty przestrzenno-plastyczne:
"Duch z Opery Leśnej", „Nocny spacer Jasia Rybaka”.

 Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Sopotu.

 

Uczymy jak organizować eventy, jak pisać wnioski o granty, pomagamy przejść przez zawiłości ustawy o zamówieniach publicznych.

Organizując szkolenia, współpracujemy z uznanymi ekspertami, np. z Narodowego Centrum Kultury, czy instytucji działających w dziedzinie kultury na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Zapewniamy praktyków - szkoleniowców, ciekawy i mający odniesienie w rzeczywistej pracy program szkoleń, warsztaty połączone z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Szkolenia przez nas organizowane są twórcze, ciekawe, przynoszą efekty.