Specjalista ds. Promocji i Public Relations

Zakres obowiązków:

      • Przygotowywanie i realizacja strategii promocji instytucji i poszczególnych projektów
      • Przygotowywanie materiałów promocyjnych i nadzór nad ich wydrukiem i dystrybucją
      • Tworzenie strategii public relations dla instytucji, realizowanych projektów i Opery Leśnej
      • Redagowanie komunikatów prasowych i artykułów
      • Redakcja treści na potrzeby komunikacji wewnętrznej
      • Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
      • Kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji i Opery Leśnej
      • Planowanie i realizacja kampanii PR
      • Zarządzanie budżetem w ramach działań promocyjnych i PR
      • Kontakt, nawiązywanie i budowanie długotrwałych relacji z mediami i partnerami instytucji;
      • Organizacja konferencji prasowych
      • Zarządzanie, obsługa i kontrola treści w serwisach www i mediach społecznościowych
      • Bieżący monitoring i analiza wizerunku instytucji oraz rekomendacja kierunków zmian
      • Analiza trendów i konkurencji

Wymagania wobec kandydatów:

      • Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
      • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek Marketing, Komunikacja Wizerunkowa, Public Relations, Dziennikarstwo lub pokrewne
      • Bardzo dobra znajomość programów użytkowych pakietu MS Office, Corel, Photoshop, Canva
      • Doświadczenie w koordynowaniu działań marketingowych dot. komunikacji, wizerunku
      • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, przygotowywanie informacji oraz redagowania tekstów, zarówno w języku polskim jak i angielskim (C1)
      • Tzw. „lekkie pióro”
      • Znajomości specyfiki mediów społecznościowych, nowych technologii w marketingu
      • content marketingu, pozycjonowania
      • Wysoka kultura osobista
      • Komunikatywność, rzetelność i uczciwość
      • Elastyczność i kreatywność
      • Zdolność analitycznego myślenia
      • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
      • Samodzielność i dobra organizacja pracy
      • Gotowość podejmowania wyzwań wykraczających poza standardy przyjęte w instytucjach o podobnym charakterze


Oferujemy:

      • Pracę w fantastycznej lokalizacji – Opera Leśna, Sopot
      • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
      • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach

 

Dokumenty wymagane dla stanowiska pracy:

 • CV (podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne)
 • list motywacyjny.

 

Oświadczenia dodatkowe:

Kandydat do pracy może wyrazić dobrowolną zgodę na dalsze przetwarzanie danych przez Bałtycką Agencję Artystyczną BART w celu prowadzenia przyszłych procesach rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, prosimy o umieszczenie następującego zapisu w treści CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez  Bałtycką Agencję Artystyczną BART, z siedzibą w Sopocie ul. Kościuszki 61, 81-403 Sopot również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od daty wyrażenia zgody.”

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 ..................................................

(Podpis kandydata do pracy)

 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 

 • Administratorem danych osobowych jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART, z siedzibą w Sopocie ul. Kościuszki 61, 81-403 Sopot.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Cel przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zatrudnienia pracownika.
 • Podstawami prawnymi przetwarzania są: art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) w związku z przepisami m.in. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, dobrowolna zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych oraz w przypadku zawarcia umowy o pracę – dodatkowo umowa o pracę łącząca pracodawcę i pracownika.
 • Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Okres przechowywania danych: Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. W przypadku zawarcia umowy o pracę, dane będą przechowywane przez czas określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa / do momentu przedawnienia roszczeń.
 • Prawa osób, których dane dotyczą:
    * prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    * prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
    * prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    * prawo do usunięcia danych osobowych;
  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO,
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. W przypadku zawarcia umowy o pracę podanie danych jest obligatoryjne i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości jej zawarcia.


Dokumenty prosimy składać  do dnia 14 sierpnia 2019 roku pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, tel. (58) 555 84 40.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.