Ze względu na bieżącą sytuację związaną z epidemią Covid 19 i tym samym obostrzeniami dotyczącymi organizacji imprez masowych informujemy, że koncert planowany na dzień 18.07.2020 zostaje przeniesiony na termin 24.07.2021.

Wszystkie dotychczas kupione bilety zachowują ważność.