Projekt „ Południowobałtycka Akademia Teatru Niezależnego” jest inicjatywą dofinansowaną z Unii Europejskiej w ramach programu South Baltic Cross-border Co-operation Programme przewidzianym na lata 2007 – 2013. Program przewiduje wielostronną, transgraniczną współpracę pomiędzy południowymi Reginami Morza Bałtyckiego.

Jest to nowy obszar w którym struktury współpracy nie działają jeszcze na wysoką skalę. Ogólnym celem programu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami.

Do priorytetów programu należą rozwój przedsiębiorczości, integracja szkolnictwa i rynku pracy, transport, atrakcyjność oraz wspólna tożsamość, zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego, oszczędność energii oraz energia odnawialna, zrównoważone wykorzystywanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla rozwoju regionalnego oraz inicjatywy społeczności lokalnych. Program promuje dwustronną jak i wielostronna współpracę i wspiera jej nietypowe formy jak kontakty między ludzkie, kwestie społeczne, młodzież, wymiana kulturalna itp.

Skupia się na działaniach wokół Bałtyku a nie na granicach lądowych. Sprzyja współpracy między regionami i stara się być blisko swoich beneficjentów. Chętnie wspiera małe ale wartościowe i dobrze dopracowane projekty.

Więcej informacji